Vi inviterer til ordinær generalforsamling den 18. maj 2016 i henhold til foreningens vedtægter.

Årets generalforsamling holdes i Sognegården, Kirkeåsen 9, 2850 Nærum.

I den forbindelse serverer vi smørrebrød – så husk tilmelding af hensyn til indkøbsenest den 12. maj 2016.

Tilmeld dig på e-mail info@naerumgrundejerforening.dk, eller skriftligt til et af NG’s bestyrelsesmedlemmer.
Alle medlemmer er naturligvis velkomne til generalforsamlingen, uanset tilmelding eller ej.

Som på tidligere generalforsamlinger inviterer vi repræsentanter for Rudersdal Kommune.

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer

(Der er indkommet 3 forslag til behandling under punkt 5. Fristen for rettidig indlevering af forslag var fremskudt til den 1. april 2016)

  1. Afholdelse af valg

(Efter tur er Hans-Henrik Jakobsen, Mette Poulsen og Annette Borg, på valg. Annette Borg modtager ikke genvalg)

  1. Eventuelt

****************************************************************************************
Vi glæder os til at se dig onsdag den 18. maj 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Kirkeåsen 9.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen