På grund af COVID-19, og den usikkerhed vi alle sidder med angående forårets arrangementer, har vi besluttet at udsætte vores generalforsamling fra den 27. maj 2020 til sidste halvdel af august 2020. Vi er opmærksomme på, at NGs vedtægter anfører, at ordinær generalforsamling skal afholdes i 2. kvartal, men finder det mest ansvarligt at udskyde denne til senere. I får nærmere besked om ny dato, sted og dagsorden.

Men det giver Jer også forlænget tid til indsendelse af forslag til generalforsamlingen. Vi har allerede modtaget et par forslag – hvis I har ét, så send det senest den 31. juni 2020.

Der skal på generalforsamlingen vælges et nyt medlem til bestyrelsen, da vores mangeårige bestyrelsesmedlem Hans Henrik Jacobsen ikke genopstiller. Vi håber, at friske kræfter er interesserede, og hører gerne fra Jer på info@naerumgrundejerforening.dk – ellers kan I naturligvis bare stille op på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen, bestyrelsen