april 2015


Tirsdag den 19. maj 2015 afholdt vi den ordinære generalforsamling på Sognegården.

Beretningen kan du læse her: Beretning.

Vi har modtaget nedenstående info fra Rudersdal Kommune vedr. græsrabatterne på Skodsborgvej samt ændringerne i Biblioteksparken:

Til bestyrelsen i Nærum Grundejerforening

Tak for sidst ved generalforsamlingen! Det var en god og hyggelig aften!

Der var et par spørgsmål, som jeg har vendt med forvaltningen. Jeg håber, at I vil være behjælpelig med at sende svar videre, til dem der spurgte:

Angående reetablering af rabatter ved Skodsborgvej, så kan jeg forstå, at det typisk er oppe og vende hvert år ved generalforsamlingen. Det er desværre sådan, at alle beboere langs vejen holder parkeret i rabatterne, så derfor er græsset slidt væk, og der er tydelige kørespor. Jeg kørte forbi på vejen hjem, og kunne se, at det ud for nogle parceller er værre end andre. Ifølge forvaltningen er de slidte rabatter ikke på grund af nedgravede fjernvarmeledninger eller manglende retablering, men fordi der parkeres.

Hvis nedslidning af græsset skal forhindres, skal der lægges græsarmeringssten i rabatten, da det er det eneste, der kan holde. Udgiften hertil vil være på ca. 500 kr./m2, så det har vi ikke prioriteret p.t. Alternativt skal vi lave parkeringsforbud, men det har vi heller ikke villet, da rigtig mange beboere parkerer i rabatten. Hvis den enkelte beboer ønsker en grøn rabat ud for sin egen, bolig kan de naturligvis undgå at holde der, så vokser græsset op igen.

Rudersdal Kommune giver kun undtagelsesvist tilladelse til dobbelt indkørsel, da det giver trafiksikkerhedsmæssige problemer for bløde trafikanter at overskue, om en bil er på vej ud af en indkørsel, hvis denne er dækket af en anden bil, der holder ved siden af. Rigtig mange vil i øvrigt gerne have dobbelte indkørsler, så det vil også rejse en storm af ønsker herfor.

Der var også nogle spørgsmål om status på Biblioteksparken. Forvaltningen har oplyst:

  • Lille jordhøj mellem biblioteket og Hegnsgården fjernet og der er sået græs.
  • Ved indgangen til parken fra Biblioteks Allen er gamle fliser fjernet og græsareal etableret.
  • Inden sommerferien bliver der leveret og opsat 5 særlige parkstole og legepladsen bliver suppleret med en balance-bane (træstubbe og stammer).
  • Plantning af træer og buske (efterår – bedste tid at plante på)
  • Færdiggørelse af alle stier sker efter sommerferien – Kultur/biblioteket skal have et lille arrangement i parken med ponyridning, som vi har givet lov til i de spor hvor stierne ikke er færdige (og ikke på de nye stier eller på græsset!). Vi har valgt at lave en yderligere sti i parkens nordøstlige del efter ønske fra en borger.
  • Der er ligeledes opsat gelænder ved en trappe efter ønske fra en borger.

Planerne om en minigolfbane i biblioteksparken er derimod blevet droppet, da vi for tiden ser på Holtegårdsparken til den i stedet for.

Court Møller (B)

Formand for Miljø- og Teknikudvalget

Rudersdal kommune har i løbet af vinteren fældet en del af de gamle træer i Biblioteksparken. Det har skabt plads og lys, og stammerne/stubbene er ikke bare skåret af, men udformet som kunstværker! Så nu er der ekstra god grund til at glæde sig til en tur i parken.

Biblioteksparken

Biblioteksparken

Biblioteksparken - En bog fra biblioteket?

Biblioteksparken – En bog fra biblioteket?

 

 

 

En vandhund?

En vandhund?

Flotte fugle

Flotte fugle