Debat


Som I måske har set i denne uges Rudersdal Avis eller Det Grønne Område er der planer om at udvide Dyrehaven mod nord op til Skodsborgvej.

Planlagte udvidelse

Vi har kontaktet Naturstyrelsen og fået lidt oplysninger:

Skoven skal understøtte en større diversitet af dyr, insekter, svampe m.v. dvs. der skal fældes træer for at skabe flere lysninger, der fremmer diversiteten.

Tidsplan: Regner med det hele er færdigt i 2026, hvis budget og tidsplan holder.

Hegnet vil blive opsat nogenlunde der, hvor det nuværende er langs skovkanten mod Hegnsvej.

Det kommende hegn vil ligne det hegn, som er sat op langs Svenskevej ved Hjortekær.

Det vil ikke være muligt at opsætte private låger ud til skoven.

En enkelt låge vil bliv opsat overfor foderlageret, tæt på rækkehusene, formentlig der, hvor den nuværende er.

Skriftlige spørgsmål/indvendinger osv. skal indsendes inden høringsfristen midt i maj.

Flere oplysninger på naturstyrelsens hjemmeside:

https://naturstyrelsen.dk/nyheder/2019/marts/dyrehaven-vokser-med-en-fjerdedel/

https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/hovedstaden/hovedstaden/samlet-beskrivelse/

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

D. 26. februar holdt vi fællesmøde om vedligeholdelse af fællesvejene efter den offentlige debat om at kommunerne ikke længere må udbyde denne service til de berørte grundejere.

Mødet havde til formål at undersøge om grundejerforeningerne har en fælles interesse i at få etableret nye serviceordninger ved de private fællesveje, som erstatning for de eksisterende, primært med kommunen som administrator.

Du kan downloade indlægget fra mødet ved at klikke her.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vores årlige generalforsamling blev holdt onsdag den 17. maj.

Der var som altid godt fremmøde og en livlig debat. Beretningen kan du læse her (klik på det markerede ord for at åbne filen). Referatet finder du her.

Du skal have et pdf visningsprogram installeret for at se filen. Du kan finde et sådant på www.foxit.com.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

I november holdet vi debataften om boligskatterne og ejendomsvurderingerne. Vi havde en livlig debat med mange spørgsmål til medl af kommunalbestyrelsen Kenneth Birkholm (C) og Kim Krabbe fra Rudersdalmæglerne.

Arrangementet blev afholdt på Plejecenteret Byageren.

debataften

Nærum Grundejerforening

Bestyrelsen

 

Vi afholdt årets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 i Sognegården, Kirkeåsen 9.

For første gang bad vi deltagerne om tilmelding aht bestilling af mad, og det fungerede fint.

Som på tidligere generalforsamlinger havde vi repræsentanter for Rudersdal Kommune med, Aksel Bredsdorf (fmd f. byplanudvalget), Court Møller (park og miljø), samt Erik Mollerup (fmd f bycenterudvalget).

Aftenen bød på masser af information og god debat.

I kan se indlægget her. Referatet finder I her.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Tirsdag den 19. maj 2015 afholdt vi den ordinære generalforsamling på Sognegården.

Beretningen kan du læse her: Beretning.

Vi har modtaget nedenstående info fra Rudersdal Kommune vedr. græsrabatterne på Skodsborgvej samt ændringerne i Biblioteksparken:

Til bestyrelsen i Nærum Grundejerforening

Tak for sidst ved generalforsamlingen! Det var en god og hyggelig aften!

Der var et par spørgsmål, som jeg har vendt med forvaltningen. Jeg håber, at I vil være behjælpelig med at sende svar videre, til dem der spurgte:

Angående reetablering af rabatter ved Skodsborgvej, så kan jeg forstå, at det typisk er oppe og vende hvert år ved generalforsamlingen. Det er desværre sådan, at alle beboere langs vejen holder parkeret i rabatterne, så derfor er græsset slidt væk, og der er tydelige kørespor. Jeg kørte forbi på vejen hjem, og kunne se, at det ud for nogle parceller er værre end andre. Ifølge forvaltningen er de slidte rabatter ikke på grund af nedgravede fjernvarmeledninger eller manglende retablering, men fordi der parkeres.

Hvis nedslidning af græsset skal forhindres, skal der lægges græsarmeringssten i rabatten, da det er det eneste, der kan holde. Udgiften hertil vil være på ca. 500 kr./m2, så det har vi ikke prioriteret p.t. Alternativt skal vi lave parkeringsforbud, men det har vi heller ikke villet, da rigtig mange beboere parkerer i rabatten. Hvis den enkelte beboer ønsker en grøn rabat ud for sin egen, bolig kan de naturligvis undgå at holde der, så vokser græsset op igen.

Rudersdal Kommune giver kun undtagelsesvist tilladelse til dobbelt indkørsel, da det giver trafiksikkerhedsmæssige problemer for bløde trafikanter at overskue, om en bil er på vej ud af en indkørsel, hvis denne er dækket af en anden bil, der holder ved siden af. Rigtig mange vil i øvrigt gerne have dobbelte indkørsler, så det vil også rejse en storm af ønsker herfor.

Der var også nogle spørgsmål om status på Biblioteksparken. Forvaltningen har oplyst:

  • Lille jordhøj mellem biblioteket og Hegnsgården fjernet og der er sået græs.
  • Ved indgangen til parken fra Biblioteks Allen er gamle fliser fjernet og græsareal etableret.
  • Inden sommerferien bliver der leveret og opsat 5 særlige parkstole og legepladsen bliver suppleret med en balance-bane (træstubbe og stammer).
  • Plantning af træer og buske (efterår – bedste tid at plante på)
  • Færdiggørelse af alle stier sker efter sommerferien – Kultur/biblioteket skal have et lille arrangement i parken med ponyridning, som vi har givet lov til i de spor hvor stierne ikke er færdige (og ikke på de nye stier eller på græsset!). Vi har valgt at lave en yderligere sti i parkens nordøstlige del efter ønske fra en borger.
  • Der er ligeledes opsat gelænder ved en trappe efter ønske fra en borger.

Planerne om en minigolfbane i biblioteksparken er derimod blevet droppet, da vi for tiden ser på Holtegårdsparken til den i stedet for.

Court Møller (B)

Formand for Miljø- og Teknikudvalget

Rudersdal kommune har i løbet af vinteren fældet en del af de gamle træer i Biblioteksparken. Det har skabt plads og lys, og stammerne/stubbene er ikke bare skåret af, men udformet som kunstværker! Så nu er der ekstra god grund til at glæde sig til en tur i parken.

Biblioteksparken

Biblioteksparken

Biblioteksparken - En bog fra biblioteket?

Biblioteksparken – En bog fra biblioteket?

 

 

 

En vandhund?

En vandhund?

Flotte fugle

Flotte fugle

Start Igang  Faerdig

Vinterarbejde  …         og snerydning …           Færdigt, flot og sikkert

På sidste generalforsamling fik vi tilsagn fra kommunen om anlæggelse af fortov på den del af Hegnsvej, hvor der ikke var fortov. Anlæggelsen blev afsluttet i maj, hvor også fortovet ud for tennisklubben blev istandsat. Det har betydet at man nu trygt kan færdes med barne-/klapvogn, rullator m.v. uden at skulle ud på kørebanen. Tak til Rudersdal Kommune for hurtig igangsættelse og gennemføring af denne forbedring af sikkerheden på Hegnsvej.

Venlig hilsen, bestyrelsen