Generalforsamling


På grund af COVID-19, og den usikkerhed vi alle sidder med angående forårets arrangementer, har vi besluttet at udsætte vores generalforsamling fra den 27. maj 2020 til sidste halvdel af august 2020. Vi er opmærksomme på, at NGs vedtægter anfører, at ordinær generalforsamling skal afholdes i 2. kvartal, men finder det mest ansvarligt at udskyde denne til senere. I får nærmere besked om ny dato, sted og dagsorden.

Men det giver Jer også forlænget tid til indsendelse af forslag til generalforsamlingen. Vi har allerede modtaget et par forslag – hvis I har ét, så send det senest den 31. juni 2020.

Der skal på generalforsamlingen vælges et nyt medlem til bestyrelsen, da vores mangeårige bestyrelsesmedlem Hans Henrik Jacobsen ikke genopstiller. Vi håber, at friske kræfter er interesserede, og hører gerne fra Jer på info@naerumgrundejerforening.dk – ellers kan I naturligvis bare stille op på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen, bestyrelsen

Onsdag den 22. maj 2019 afholdt vi den ordinære generalforsamling på Sognegården.

Beretningen fra mødet indeholder bl.a. oplysninger om vores nye forkus-områder, en mindre ændring af vedtægterne og planerne for anskaffelse af en – måske flere – hjertestartere. Du læse her: Beretning

Inden generalforsamlingen holdt Allan Nielsen fra TrygFonden et indlæg om forebyggelse af indbrud i hjemmet – med gode ideer til forbedret sikring.

Forebyggelse af indbrud

Du kan downloade TrygFondens artikel her: HvadVirker-TrygFonden

Alex Bredsdorff og Erik Mollerup fra kommunen holdt et indlæg om den kommende ordning for affaldssortering og svarede på spørgsmål bl.a. vedr. opsigelsen af serviceordningen for private fællesveje.

Vi afholdt generalforsamling onsdag d. 30 maj på Plejecenter Byageren.

Du kan se en printvenlig udgave af beretningen her: Beretningen og her er vores: Referat

Axel Bredsdorff fra Rudersdal Kommune holdt også et indlæg, som du kan finde her: Indlæg

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Vores årlige generalforsamling blev holdt onsdag den 17. maj.

Der var som altid godt fremmøde og en livlig debat. Beretningen kan du læse her (klik på det markerede ord for at åbne filen). Referatet finder du her.

Du skal have et pdf visningsprogram installeret for at se filen. Du kan finde et sådant på www.foxit.com.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vi afholdt årets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 i Sognegården, Kirkeåsen 9.

For første gang bad vi deltagerne om tilmelding aht bestilling af mad, og det fungerede fint.

Som på tidligere generalforsamlinger havde vi repræsentanter for Rudersdal Kommune med, Aksel Bredsdorf (fmd f. byplanudvalget), Court Møller (park og miljø), samt Erik Mollerup (fmd f bycenterudvalget).

Aftenen bød på masser af information og god debat.

I kan se indlægget her. Referatet finder I her.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen