Klimatilpasning


NG afholdt sin ordinære generalforsamling d. 17 maj 2022.

Beretningen finder du her: Beretning 2022

Referatet ligger her: Referat 2022

Bemærk at vedtægterne er opdateret. Dem finder du her: NG-Vedtægter 2022

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

NGs nye initiativer om energiomlægning, trafiksikkerhed og socialt liv i Nærum:

Kære medlemmer

Som borger i Nærum er der mange ting som ligger os alle på sinde, og som har indflydelse på vores liv og naboskab. I Nærum Grundejerforening har vi igennem et stykke tid haft en række temaer, som har fyldt meget, og som vi har forsøgt at engagere os i som forening. Men vi er også meget opmærksomme på, at der ligger et enormt potentiale i de ressourcer som alle vores medlemmer ligger inde med. Derfor vil vi forsøge et nyt initiativ, som vi håber at I vil have tid til at støtte op om, og endnu vigtigere: som I vil få glæde af.

Initiativet består i dannelsen af nogen netværks- og erfaringsgrupper, der dannes om et tema. Ideen er at NG hjælper grupperne i gang, og at de så består så længe interessen er der. Og nye grupper kan dannes hen ad vejen, når behovet opstår. Har du viden eller interesse inden for en eller flere af grupperne, så tilmeld dig ved at skrive til gruppens kontaktperson. Tilmeldingen er ikke bindende, og koster naturligvis ikke noget.

Vi foreslår indledningsvis følgende grupper:

  • Energiomlægning
    • Herunder: Udvidelse af fjernvarmenettet, varmepumper og støj fra disse, solceller mm. Kontakt for spørgsmål og tilmelding: Finn Kræmer rfkraemer@yahoo.dk
  • Trafik i Nærum
    • Herunder: Forslag til RK om hastighedsreducerende tiltag, trafiksikkerhed generelt, offentlig transport. Kontakt? Hvem melder sig?
  • Socialt liv i Nærum
    • Herunder: Fastelavn, Sankt Hans, vilkår for børn og unge, bedre brug af skoven, idrætsfaciliteter og alt hvad hjertet ellers begærer. Kontakt: Daniel Minzari, dminzari@gmail.com

Rudersdal Kommune har siden 2016 arbejdet med en visionsplan for Nærum med fokus på erhvervsområdet mellem Skodsborgvej, Linde Alle og Hovedgaden.

Visionsplanen finder du her: https://www.rudersdal.dk/naerumvisionsplan

På baggrund af Visionsplanen har kommunen i februar 2020 igangsat udarbejdelsen af en ny rammelokalplan, der skal fastlægge udviklings- og byggemuligheder i Nærum Erhvervsby og stationsområdet. Visionsplanen fastlægger de overordnede retningslinier for området, mens rammeplanen er mere detaljeret. Rammeplanen finder du her:

https://dokument.plandata.dk/20_9717284_1614605540531.pdf

Vi (bestyrelsen) har gennemgået begge planer i detaljer og sendt et samlet høringssvar til Rudersdal Kommune. Høringsperioden sluttede d. 26 april. Du kan læse vores høringssvar her:

Høringssvar

Det  var et omfattende arbejde at gennemgå de to planer, som ikke er helt konsistente, og vi håber at de mange kommentarer bliver til nytte for os alle, da planerne bliver retningsgivende for de kommende mange års udvikling af denne centrale del af Nærum .

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Vi har svaret på Rudersdals KOMMUNEPLAN 2021 (forslag) fra Rudersdal har været udsendt i høring som sluttede d. 5 april.

Kommuneplanen finder du på https://kommuneplan2021.rudersdal.dk/

Du finder vores høringssvar her: Høringssvar

Udarbejdelsen af kommuneplanen er anderledes end tidligere kommuneplaner – det er ikke et dokument, men denne gang et system af net-sider som samlet beskriver tanker og planer omkring 9 hovedområder. Det er et stort arbejde fra kommunens side.  Planen er gennemarbejdet, flot præsenteret og indeholder mange spændende visioner som NG tilslutter sig. Dog indeholder planen flere dele som er beskrevet med vage og overordnede betragtninger, og der savnes indsigt i handlinger og begrænsninger i de forskellige hensigter. Dette samt andre emner af relevans for NG’s medlemmer er indeholdt vores høringssvar.

Det skal nævnes, at vores høringssvar har været koordineret med Morten Jarlbæk fra Nærum Have Grundejerforening, som har lagt et enormt arbejde i at udforme sit høringssvar og delt det med NG. NG har generelt været utroligt enige i store dele høringssvaret, til en grad, hvor dele af relevans for Nærums Grundejere (efter aftale) er inkluderet direkte i dette dokument.

Regeringen har vedtaget støtte til energirenovering af bygninger og afsat 250 mill kr. i denne ansøgningsrunde. Der blev åbnet for ansøgninger i går d. 7 april kl. 10 og kl. 20 blev der lukket – der var modtaget så mange ansægninger at midlerne for denne omgang er brugt.

Der kommer 2 runder mere i år, men først efter sommerferien.

Ansøgninsprocessen var som et stort tøjudsalg – der må have været kø fra den foregående nat, for da hjemmesiden for ansøgninger åbnede, bragede den ned med det samme og man kunne først komme ind efter kl. 10.15 – for at komme bag i en kø på over 37.000 ansøgere. Køen nåede ikke at blive afviklet i dagens løb og der var fortsat over 29.000 ansøgere i kø om aftenen.

Det gik altså ikke at få støtte i denne omgang. Man kan så lave sin bygningsforbedring uden støtte, prøve igen når de åbner næste gang, eller benytte håndværkerfradraget, som er 25.000 kr pr person for 2021.