Medlemstilbud


Udvidelse af Dyrehaven op til Skodsborgvej.

Medlemmer af vores bestyrelse holdt et godt informationsmøde med Naturstyrelsen d. 7. juni for at få mere at vide om planerne for den forestående udvidelse af Dyrehaven, placering af hegn m.v.

Du kan finde referatet her: Dyrehaven-Udvidelse

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

NG afholdt sin ordinære generalforsamling d. 17 maj 2022.

Beretningen finder du her: Beretning 2022

Referatet ligger her: Referat 2022

Bemærk at vedtægterne er opdateret. Dem finder du her: NG-Vedtægter 2022

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

NGs nye initiativer om energiomlægning, trafiksikkerhed og socialt liv i Nærum:

Kære medlemmer

Som borger i Nærum er der mange ting som ligger os alle på sinde, og som har indflydelse på vores liv og naboskab. I Nærum Grundejerforening har vi igennem et stykke tid haft en række temaer, som har fyldt meget, og som vi har forsøgt at engagere os i som forening. Men vi er også meget opmærksomme på, at der ligger et enormt potentiale i de ressourcer som alle vores medlemmer ligger inde med. Derfor vil vi forsøge et nyt initiativ, som vi håber at I vil have tid til at støtte op om, og endnu vigtigere: som I vil få glæde af.

Initiativet består i dannelsen af nogen netværks- og erfaringsgrupper, der dannes om et tema. Ideen er at NG hjælper grupperne i gang, og at de så består så længe interessen er der. Og nye grupper kan dannes hen ad vejen, når behovet opstår. Har du viden eller interesse inden for en eller flere af grupperne, så tilmeld dig ved at skrive til gruppens kontaktperson. Tilmeldingen er ikke bindende, og koster naturligvis ikke noget.

Vi foreslår indledningsvis følgende grupper:

  • Energiomlægning
    • Herunder: Udvidelse af fjernvarmenettet, varmepumper og støj fra disse, solceller mm. Kontakt for spørgsmål og tilmelding: Finn Kræmer rfkraemer@yahoo.dk
  • Trafik i Nærum
    • Herunder: Forslag til RK om hastighedsreducerende tiltag, trafiksikkerhed generelt, offentlig transport. Kontakt? Hvem melder sig?
  • Socialt liv i Nærum
    • Herunder: Fastelavn, Sankt Hans, vilkår for børn og unge, bedre brug af skoven, idrætsfaciliteter og alt hvad hjertet ellers begærer. Kontakt: Daniel Minzari, dminzari@gmail.com

Vi holdt generalforsamling mandag den 6. september 2021 i Beboerhuset på Nærumvænge Torv

Du finder beretningen her og referatet her.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Få besked på sms eller mail

Kommunen er nu igang med levering af de nye 2-rums beholdere. Du kan tilmelde dig beskedservice, så du får besked på SMS eller mail dagen før dine nye affaldsbeholdere til genanvendeligt affald bliver tømt. Du kan også vælge at få besked om, hvornår det er sidste tilmeldingsfrist til storskraldsordningen.

OBS: Du kan først tilmelde dig beskedservice, når du har modtaget de nye beholdere.

Tilmeld dig service / ret din tilmelding

Med venlig hilsen

bestyrelsen

 

Den 10 December samledes mange af os til et interessant foredrag om kirkegården fra vikingetiden, som er fundet på marken ved Wesselsminde.

Arkæologisk leder Esben Aarsleff præsenterede resultaterne fra udgravningen af tidlige kristne grave ved Nærum.

I år 2000 stødte kabelarbejdere på menneskeknogler på markerne syd for Nærum. En efterfølgende udgravning afdækkede 10 grave, som blev dateret til den tidlige del af middelalderen. Man formodede, at gravene var en del af en kirkegård, men der blev ikke foretaget yderligere undersøgelser.

Herefter henlå kirkegården i næsten 20 år, inden der i februar 2019 blev gravet søgerender nord for de fundne grave. I renderne fremkom mindst 100 grave, og der skønnes at være i alt 300-350 grave på denne del af arealet. C14-dateringer af to af gravene viser, at de hører til i første halvdel af 1000-årene. Det er således tale om meget tidlige kristne grave, hvor de gravlagte kan have begyndt livet som vikinger, men være blevet gravlagt som kristne.

Hej Alle,

I strålende forårsvejr d. 6. april tog 30 af Nærum Grundejerforenings medlemmer på en rundtur i Rudersdal kommune anført af Jens Bruhn, som øste af sin mangfoldige viden. Efter en tur forbi hattehuset og gymnasiet kom vi forbi stedet hvor Nærum Kostskole lå, gennem det gamle Søllerød hvor vi hørte om Søllerød Slot, det gamle rådhus, kirken, hvordan kroen var opstået og flere andre prominente bygninger, inden turen gik videre forbi rådhuset i Holte, omkring Vejlesø og videre ud til Næsseslottet. Herfra rundt i Birkerød, forbi Birkerød Kirke som er den anden oprindelige middelalderkirke i kommunen og kendt for sine kalkmalerier. Turen gik videre gennem Høsterkøb, som ligger højt i landskabet, der i disse uger er klædt i blomstrende træer. Eftermiddagskaffen blev indtaget på Strandmøllekroen med hygge og historien om Frederik d. 7 periode i Skodsborg og seværdigheder og kendetegn langs kysten. Efter kaffen fortsatte turen gennem Vedbæk og Flintemarken til et kig på de flotte bygninger der er opført hvor forsvarskommandoen lå – og videre gennem det kuperede landskab fra Høje Sandbjerg ned til Holte inden turen sluttede hvor Nærum Posthus lå. Det var en hyggelig og informativ eftermiddag med flere øjenåbnere af dramatiske begivenheder og spændende personer fra områdets fortid.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.