Arrangementer


Hej Alle,

Reserver allerede nu lørdag eftermiddag d. 6 april til en spændende tur rundt til en række seværdigheder i vores kommune. Vi arrangerer en tur med Jens Bruhn som med sin store interesse for lokale steder og mennesker tager os rundt til bl.a. Strandmøllen som er ny-renoveret, Enrum, Forsvarskommandoen (i nu’ets perspektiv), Jægerhytten ved Sjælsø, Rådhuset i Holte, som også er nyrenoveret, inden vi tager hjem via Søllerød kro/kirke/museum.

Turen starter kl. 13.00 fra P-pladsen ved Nærum gamle posthus, som nu er hotel.

Vi får kaffe/kage ved Jægerhytten og er hjemme igen ved 16-30 … 17-tiden.

Meld dig/Jer til på info@naerumgrundejerforening.dk snarest. Bussen har et begrænset antal pladser og I får plads efter først-til-mølle.

Der bliver nok en lille betaling for deltagelsen. Det skriver vi om en uge inden turen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

 

Onsdag d. 18. april 2018 holdt vi møde om 

*  HVORDAN VI HÅNDTERER LOKAL NEDSIVNING AF REGNVAND

 *  PLANERNE FOR SORTERING AF VORES HUSHOLDNINGS-AFFALD FRA 2019

Indlæggene om regnvand indeholder bl.a. meget flotte og økonomiske løsninger med regnvandsbede.

Indlæggene om afledning af regnvand finder du her:  Regnvand (Novafos) og Regnvand (Orbicon ).

Indlægget om affaldssortering er her: Affaldsortering

Som nævnt på mødet mangler vi BESTYRELSESMEDLEMMER samt nogle, som vil repræsentere os på Nærum Kulturdag d. 8 juni. Kom nu ud af busken!

Informationsmødet 18 april

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Som opfølgning på det succesfulde arrangement rundt i Nærum med forfatter Susanne Viby i november sidste år havde vi en hyggelig aften med næsten 40 deltagere og med forskellige indlæg om det gamle Nærum d. 6 april.

Tak til Susanne Viby, som havde nogle venner med, og som berettede om mennesker, der har haft betydning for vores landsbys udvikling og udformning.

Stationen

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Rudersdal kommune har i løbet af vinteren fældet en del af de gamle træer i Biblioteksparken. Det har skabt plads og lys, og stammerne/stubbene er ikke bare skåret af, men udformet som kunstværker! Så nu er der ekstra god grund til at glæde sig til en tur i parken.

Biblioteksparken

Biblioteksparken

Biblioteksparken - En bog fra biblioteket?

Biblioteksparken – En bog fra biblioteket?

 

 

 

En vandhund?

En vandhund?

Flotte fugle

Flotte fugle

Start Igang  Faerdig

Vinterarbejde  …         og snerydning …           Færdigt, flot og sikkert

På sidste generalforsamling fik vi tilsagn fra kommunen om anlæggelse af fortov på den del af Hegnsvej, hvor der ikke var fortov. Anlæggelsen blev afsluttet i maj, hvor også fortovet ud for tennisklubben blev istandsat. Det har betydet at man nu trygt kan færdes med barne-/klapvogn, rullator m.v. uden at skulle ud på kørebanen. Tak til Rudersdal Kommune for hurtig igangsættelse og gennemføring af denne forbedring af sikkerheden på Hegnsvej.

Venlig hilsen, bestyrelsen