Hej Alle,

Reserver allerede nu lørdag eftermiddag d. 6 april til en spændende tur rundt til en række seværdigheder i vores kommune. Vi arrangerer en tur med Jens Bruhn som med sin store interesse for lokale steder og mennesker tager os rundt til bl.a. Strandmøllen som er ny-renoveret, Enrum, Forsvarskommandoen (i nu’ets perspektiv), Jægerhytten ved Sjælsø, Rådhuset i Holte, som også er nyrenoveret, inden vi tager hjem via Søllerød kro/kirke/museum.

Turen starter kl. 13.00 fra P-pladsen ved Nærum gamle posthus, som nu er hotel.

Vi får kaffe/kage ved Jægerhytten og er hjemme igen ved 16-30 … 17-tiden.

Meld dig/Jer til på info@naerumgrundejerforening.dk snarest. Bussen har et begrænset antal pladser og I får plads efter først-til-mølle.

Der bliver nok en lille betaling for deltagelsen. Det skriver vi om en uge inden turen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

 

D. 26. februar holdt vi fællesmøde om vedligeholdelse af fællesvejene efter den offentlige debat om at kommunerne ikke længere må udbyde denne service til de berørte grundejere.

Mødet havde til formål at undersøge om grundejerforeningerne har
en fælles interesse i at få etableret nye serviceordninger ved de private fællesveje, som erstatning for de eksisterende, primært med kommunen som administrator.

Du kan downloade indlægget fra mødet ved at klikke her.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vi afholdt generalforsamling onsdag d. 30 maj på Plejecenter Byageren.

Du kan se en printvenlig udgave af beretningen her: Beretningen og her er vores: Referat

Axel Bredsdorff fra Rudersdal Kommune holdt også et indlæg, som du kan finde her: Indlæg

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Onsdag d. 18. april 2018 holdt vi møde om 

*  HVORDAN VI HÅNDTERER LOKAL NEDSIVNING AF REGNVAND

 *  PLANERNE FOR SORTERING AF VORES HUSHOLDNINGS-AFFALD FRA 2019

Indlæggene om regnvand indeholder bl.a. meget flotte og økonomiske løsninger med regnvandsbede.

Indlæggene om afledning af regnvand finder du her:  Regnvand (Novafos) og Regnvand (Orbicon ).

Indlægget om affaldssortering er her: Affaldsortering

Som nævnt på mødet mangler vi BESTYRELSESMEDLEMMER samt nogle, som vil repræsentere os på Nærum Kulturdag d. 8 juni. Kom nu ud af busken!

Informationsmødet 18 april

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Hej medlemmer af NG.

Her finder I årets tilbud fra Sadolin, Glostrup med gode rabatter på maling, lak, olie, solafskærmning, træbeskyttelse m.v.

Giv os lige besked hvis I benytter Jer af det, så vi ved om nogen er interesseret i det.

Udskriv tilbuddet og tag det med ved afhentning hos Sadolin: Sadolin20180001

Mvh bestyrelsen

Vores årlige generalforsamling blev holdt onsdag den 17. maj.

Der var som altid godt fremmøde og en livlig debat. Beretningen kan du læse her (klik på det markerede ord for at åbne filen). Referatet finder du her.

Du skal have et pdf visningsprogram installeret for at se filen. Du kan finde et sådant på www.foxit.com.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

I november holdet vi debataften om boligskatterne og ejendomsvurderingerne. Vi havde en livlig debat med mange spørgsmål til medl af kommunalbestyrelsen Kenneth Birkholm (C) og Kim Krabbe fra Rudersdalmæglerne.

Arrangementet blev afholdt på Plejecenteret Byageren.

debataften

Nærum Grundejerforening

Bestyrelsen

 

Vi afholdt årets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 i Sognegården, Kirkeåsen 9.

For første gang bad vi deltagerne om tilmelding aht bestilling af mad, og det fungerede fint.

Som på tidligere generalforsamlinger havde vi repræsentanter for Rudersdal Kommune med, Aksel Bredsdorf (fmd f. byplanudvalget), Court Møller (park og miljø), samt Erik Mollerup (fmd f bycenterudvalget).

Aftenen bød på masser af information og god debat.

I kan se indlægget her. Referatet finder I her.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Som opfølgning på det succesfulde arrangement rundt i Nærum med forfatter Susanne Viby i november sidste år havde vi en hyggelig aften med næsten 40 deltagere og med forskellige indlæg om det gamle Nærum d. 6 april.

Tak til Susanne Viby, som havde nogle venner med, og som berettede om mennesker, der har haft betydning for vores landsbys udvikling og udformning.

Stationen

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Tirsdag den 19. maj 2015 afholdt vi den ordinære generalforsamling på Sognegården.

Beretningen kan du læse her: Beretning.

Vi har modtaget nedenstående info fra Rudersdal Kommune vedr. græsrabatterne på Skodsborgvej samt ændringerne i Biblioteksparken:

Til bestyrelsen i Nærum Grundejerforening

Tak for sidst ved generalforsamlingen! Det var en god og hyggelig aften!

Der var et par spørgsmål, som jeg har vendt med forvaltningen. Jeg håber, at I vil være behjælpelig med at sende svar videre, til dem der spurgte:

Angående reetablering af rabatter ved Skodsborgvej, så kan jeg forstå, at det typisk er oppe og vende hvert år ved generalforsamlingen. Det er desværre sådan, at alle beboere langs vejen holder parkeret i rabatterne, så derfor er græsset slidt væk, og der er tydelige kørespor. Jeg kørte forbi på vejen hjem, og kunne se, at det ud for nogle parceller er værre end andre. Ifølge forvaltningen er de slidte rabatter ikke på grund af nedgravede fjernvarmeledninger eller manglende retablering, men fordi der parkeres.

Hvis nedslidning af græsset skal forhindres, skal der lægges græsarmeringssten i rabatten, da det er det eneste, der kan holde. Udgiften hertil vil være på ca. 500 kr./m2, så det har vi ikke prioriteret p.t. Alternativt skal vi lave parkeringsforbud, men det har vi heller ikke villet, da rigtig mange beboere parkerer i rabatten. Hvis den enkelte beboer ønsker en grøn rabat ud for sin egen, bolig kan de naturligvis undgå at holde der, så vokser græsset op igen.

Rudersdal Kommune giver kun undtagelsesvist tilladelse til dobbelt indkørsel, da det giver trafiksikkerhedsmæssige problemer for bløde trafikanter at overskue, om en bil er på vej ud af en indkørsel, hvis denne er dækket af en anden bil, der holder ved siden af. Rigtig mange vil i øvrigt gerne have dobbelte indkørsler, så det vil også rejse en storm af ønsker herfor.

Der var også nogle spørgsmål om status på Biblioteksparken. Forvaltningen har oplyst:

  • Lille jordhøj mellem biblioteket og Hegnsgården fjernet og der er sået græs.
  • Ved indgangen til parken fra Biblioteks Allen er gamle fliser fjernet og græsareal etableret.
  • Inden sommerferien bliver der leveret og opsat 5 særlige parkstole og legepladsen bliver suppleret med en balance-bane (træstubbe og stammer).
  • Plantning af træer og buske (efterår – bedste tid at plante på)
  • Færdiggørelse af alle stier sker efter sommerferien – Kultur/biblioteket skal have et lille arrangement i parken med ponyridning, som vi har givet lov til i de spor hvor stierne ikke er færdige (og ikke på de nye stier eller på græsset!). Vi har valgt at lave en yderligere sti i parkens nordøstlige del efter ønske fra en borger.
  • Der er ligeledes opsat gelænder ved en trappe efter ønske fra en borger.

Planerne om en minigolfbane i biblioteksparken er derimod blevet droppet, da vi for tiden ser på Holtegårdsparken til den i stedet for.

Court Møller (B)

Formand for Miljø- og Teknikudvalget

tidligere indlæg »