Kære medlemmer,

på generalforsamlingen i maj mistede vi både vores suppleant og et bestyrelsesmedlem, så tag Jer nu sammen og træd til, hvis vores grundejerforening skal kunn varetage de hidtidige aktiviteter.

Vi ville gerne her i efteråret have arrangeret et møde om sikring af vore hjem mod indbrud. Der bliver bygget kraftigt og stort på Lindealle i midten af byen. Har nogen indvendinger/tanker omkring dette? Kommunen har fremført sine initiativer omkring byfornyelse, og nogen må tegne os beboere i dialogen omkring dette.

Giv venligst bestyrelsen besked på info@naerumgrundejerforening.dk, hvis du kunne tænke dig at bidrage til aktiviteterne.

mvh Bestyrelsen

Vores årlige generalforsamling blev holdt onsdag den 17. maj.

Der var som altid godt fremmøde og en livlig debat. Beretningen kan du læse her (klik på det markerede ord for at åbne filen). Referatet finder du her.

Du skal have et pdf visningsprogram installeret for at se filen. Du kan finde et sådant på www.foxit.com.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

I november holdet vi debataften om boligskatterne og ejendomsvurderingerne. Vi havde en livlig debat med mange spørgsmål til medl af kommunalbestyrelsen Kenneth Birkholm (C) og Kim Krabbe fra Rudersdalmæglerne.

Arrangementet blev afholdt på Plejecenteret Byageren.

debataften

Nærum Grundejerforening

Bestyrelsen

 

Vi afholdt årets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 i Sognegården, Kirkeåsen 9.

For første gang bad vi deltagerne om tilmelding aht bestilling af mad, og det fungerede fint.

Som på tidligere generalforsamlinger havde vi repræsentanter for Rudersdal Kommune med, Aksel Bredsdorf (fmd f. byplanudvalget), Court Møller (park og miljø), samt Erik Mollerup (fmd f bycenterudvalget).

Aftenen bød på masser af information og god debat.

I kan se indlægget her. Referatet finder I her.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Som opfølgning på det succesfulde arrangement rundt i Nærum med forfatter Susanne Viby i november sidste år havde vi en hyggelig aften med næsten 40 deltagere og med forskellige indlæg om det gamle Nærum d. 6 april.

Tak til Susanne Viby, som havde nogle venner med, og som berettede om mennesker, der har haft betydning for vores landsbys udvikling og udformning.

Stationen

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Tirsdag den 19. maj 2015 afholdt vi den ordinære generalforsamling på Sognegården.

Beretningen kan du læse her: Beretning.

Vi har modtaget nedenstående info fra Rudersdal Kommune vedr. græsrabatterne på Skodsborgvej samt ændringerne i Biblioteksparken:

Til bestyrelsen i Nærum Grundejerforening

Tak for sidst ved generalforsamlingen! Det var en god og hyggelig aften!

Der var et par spørgsmål, som jeg har vendt med forvaltningen. Jeg håber, at I vil være behjælpelig med at sende svar videre, til dem der spurgte:

Angående reetablering af rabatter ved Skodsborgvej, så kan jeg forstå, at det typisk er oppe og vende hvert år ved generalforsamlingen. Det er desværre sådan, at alle beboere langs vejen holder parkeret i rabatterne, så derfor er græsset slidt væk, og der er tydelige kørespor. Jeg kørte forbi på vejen hjem, og kunne se, at det ud for nogle parceller er værre end andre. Ifølge forvaltningen er de slidte rabatter ikke på grund af nedgravede fjernvarmeledninger eller manglende retablering, men fordi der parkeres.

Hvis nedslidning af græsset skal forhindres, skal der lægges græsarmeringssten i rabatten, da det er det eneste, der kan holde. Udgiften hertil vil være på ca. 500 kr./m2, så det har vi ikke prioriteret p.t. Alternativt skal vi lave parkeringsforbud, men det har vi heller ikke villet, da rigtig mange beboere parkerer i rabatten. Hvis den enkelte beboer ønsker en grøn rabat ud for sin egen, bolig kan de naturligvis undgå at holde der, så vokser græsset op igen.

Rudersdal Kommune giver kun undtagelsesvist tilladelse til dobbelt indkørsel, da det giver trafiksikkerhedsmæssige problemer for bløde trafikanter at overskue, om en bil er på vej ud af en indkørsel, hvis denne er dækket af en anden bil, der holder ved siden af. Rigtig mange vil i øvrigt gerne have dobbelte indkørsler, så det vil også rejse en storm af ønsker herfor.

Der var også nogle spørgsmål om status på Biblioteksparken. Forvaltningen har oplyst:

  • Lille jordhøj mellem biblioteket og Hegnsgården fjernet og der er sået græs.
  • Ved indgangen til parken fra Biblioteks Allen er gamle fliser fjernet og græsareal etableret.
  • Inden sommerferien bliver der leveret og opsat 5 særlige parkstole og legepladsen bliver suppleret med en balance-bane (træstubbe og stammer).
  • Plantning af træer og buske (efterår – bedste tid at plante på)
  • Færdiggørelse af alle stier sker efter sommerferien – Kultur/biblioteket skal have et lille arrangement i parken med ponyridning, som vi har givet lov til i de spor hvor stierne ikke er færdige (og ikke på de nye stier eller på græsset!). Vi har valgt at lave en yderligere sti i parkens nordøstlige del efter ønske fra en borger.
  • Der er ligeledes opsat gelænder ved en trappe efter ønske fra en borger.

Planerne om en minigolfbane i biblioteksparken er derimod blevet droppet, da vi for tiden ser på Holtegårdsparken til den i stedet for.

Court Møller (B)

Formand for Miljø- og Teknikudvalget

Vi har fået denne henvendelse:

Stampe Møllen tænkes revet ned meget snart. Det er National Museet , som er ejer af bygningen. Og de kan ikke længere bruge ressourcer på vedligeholdelse og mener også at huset ligger ”for langt ud” , der med forstås, at det er svært at trække folk hertil.

Vi ved som lokale beboere i Raadvad og som I sikkert også har bemærket, at her færdes mange mennesker i hverdage og weekender.  Hvilket har fået  tankerne til at rulle i retning af at etablere et lille Raadvad  – Stampe Mølle Museum, et samlingssted for os borgere og skovens gæster. Huset kunne rumme  historiske ting; effekter, skrifter, fotos, bibliotek, filmfremvisning og foredrag og meget andet.  Dette sted kunne blive en kulturel perle midt i industriens vugge. Man kunne måske lave små skiftende udstillinger, så der kom fornyelse ind jævnligt. En udstilling om skovens fugleliv etc.    Læs hele artiklen her: Stampemøllen

Kontakt:

Der er oprettet en facebook støttegruppe Bevar Møllen i Stampen, gå ind og tilkendegiv din støtte, hvis du vil, du kan også skrive en mail til billedhugger@stineringhansen.dk om hvad du kan bidrage med.

Rudersdal kommune har i løbet af vinteren fældet en del af de gamle træer i Biblioteksparken. Det har skabt plads og lys, og stammerne/stubbene er ikke bare skåret af, men udformet som kunstværker! Så nu er der ekstra god grund til at glæde sig til en tur i parken.

Biblioteksparken

Biblioteksparken

Biblioteksparken - En bog fra biblioteket?

Biblioteksparken – En bog fra biblioteket?

 

 

 

En vandhund?

En vandhund?

Flotte fugle

Flotte fugle

Den 7. maj afholdt vi generalforsamling for perioden siden november ’13. Tidspunktet for afholdelse af generalforsamling blev ændret ifm vedtægtsændringerne tidligere i år. Beretningen kan du læse her: Beretning2014
Referatet finder du her: GF-Referat.2014

Den brochure fra Rudersdal Kommune, som er nævnt i beretningen, finder du her: GrundejerInfo

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Velcykel er importør og forhandler af italiensk/kinesiske kvalitets ELCYKLER, og vi vil gerne tilbyde jeres medlemmer 8% rabat ved køb af en elcykel hos ’Velcykel’. Vi gør opmærksom på at vores priser allerede er meget konkurrencedygtige.

Med samfundets øgede fokus på grøn energi og sundhed, er elcyklen et oplagt valg, hvor man forener sund motion med en “grøn” livstil.

Har dette interesse, hører vi meget gerne fra Jer.


Vi kan kontaktes på:

Telefon:       42 58 56 66

mail:      info@velcykel.dk

web:      www.velcykel.dk

tidligere indlæg »